இடுகைகள்

July, 2008 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

என்னைப் பற்றி

நான்தான் திருத்தொண்டன். தென்தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவன். கணிப்பொறித்துறையில் வேலை.